Git

.1 Dağıtık Git - Dağıtık Çalışma Akışları

Dağıtık Çalışma Akışları

Merkezi Versiyon Kontrol Sistemlerinden (CVCSs) farklı olarak, Git'in dağıtık yapısı geliştiricilerin projelerde nasıl işbirliği yapacağı konusunda daha esnek davranmanıza izin verir. Merkezi sistemlerde, her bir geliştirici merkez çevresinde az veya çok çalışan bir noktacıktır. Git'te ise; her bir geliştirici potansiyel olarak bir noktacık veya bir merkez olabilir. Her bir geliştirici başka repolar üzerindeki kodlara katkı sağlayabilir ve aynı zamanda başkalarının katkı sağladığı bir reponun koordinatörlüğünü üstlenebilir. Bu takımınıza ve projenize sonsuz sayıda çalışma akışı için imkan sağlar. Burada bu esnekliğin avantajlarını kullanan bazı çok kullanılan çalışma tasarım desenlerinden(pattern) bahsedeceğim. Her bir desenin güçlü ve zayıf yanlarının üzerinden geçeceğim. Böylece bunlardan birini seçebilirsiniz ya da ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek/karıştırarak kullanabilirsiniz.

Merkezi Çalışma Akışı (Centralized Workflow)

Merkezi sistemlerde, genellikle tek bir katılım modeli vardır: Merkezi Çalışma Akışı. Kod katılımını kabul edebilen tek bir merkez veya repo bulunur ve herkes çalışmasını bu merkezle senkronize eder. Geliştiriciler bu merkezin çevresindeki noktacıklardır ve bu tek merkeze senkronize olurlar (Resim 5-1).


Resim 5-1. Merkezi çalışma akışı.

Bu şu anlama gelir; eğer iki geliştirici bir merkezden repoyu klonlar ve değişiklikler yapar, ardından ilk geliştirici değişikliklerini merkeze gönderirse herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak ikinci geliştirici ilk geliştiricinin değişiklilerinin üzerine yazmadığından emin olmak için değişikliklerini göndermeden önce merkezi reponun son halini kendisine almalı ve kendi değişiklikleriyle birleştirmelidir. Bu konsept Git ya da Subversion (ya da herhangi bir CVCS)'de mevcuttur, ve Git'de çok iyi çalışır.

Eğer küçük bir takımsanız veya merkezi çalışma akışından hali hazırda memnunsanız bu akışı Git ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Tek bir repo oluşturun, ve takımdaki herkese bu repoya push edebilme izni verin; Git geliştiricilerin birbirlerinin değişikliklerini ezmesine izin vermeyecektir. Eğer bir geliştirici repoyu klonlar, değişiklikler yapar ve ardından değişikliklerini push etmeye çalışırsa ve o esnada başka bir geliştirici değişiklikler yapıp push ettiyse git sunucusu değişiklikleri reddedecektir. non-fast-forward(hızlı-ileri-olmayan?) değişiklikler yaptığı şeklinde bir hata alacak ve repodan fetch ve merge yapmadığı sürece değişikliklerini gönderemeyecektir. Bu paradigma birçok insanı kendine çeker çünkü birçok kişiye tanıdık gelen ve rahat olabildikleri bir konsepttir.

Entegrasyon Yöneticili Çalışma Akışı (Integration-Manager Workflow)

Git birden çok uzak repoyla çalışmanıza izin verdiğinden, her geliştiricinin kendi reposuna yazma izni ve diğer tüm repolara okuma izni olan bir çalışma akışı mümkündür. Bu senaryoda genellikle projeyi "resmi" olarak temsil eden ve doğruluğndan emin olunan bir repo bulunur. Bu repoya katkıda bulunmak için reponun kendinize ait olan klonun oluşturur ve kendi reponuz üzerinde çalışırsınız. Sonrasında ana proje reposunu yöneten kişiye sizin reponuzdaki değişiklikleri ana repoya alması için bir istekte bulunursunuz. Yönetici sizin reponuzu kendisine uzak sunucu olarak ekler, değişikliklerinizi test eder, ana repodaki branch ile birleştirir ve ana repoya gönderir. Bu işlem aşağıdaki şu şekilde ilerler (Resim 5-2):

  1. Yönetici projenin genel reposuna push eder.
  2. Geliştirici o repoyu kendisine klonlar ve değişiklilerini yapar.
  3. Geliştirici değişikliklerini kendi reposuna gönderir.
  4. Geliştirici yöneticiye değişiklilerini çekmesi için bir istekte bulunur (email vs.).
  5. Yönetici geliştiricinin reposunu kendisine bir remote olarak ekler ve local olarak değişiklikleri birleştirir.
  6. Yönetici birleştirilmiş değişiklikleri ana repoya gönderir.


Figure 5-2. Entegrasyon Yöneticili Çalışma Akışı

Bir projeyi fork etmek ve o fork üzerinde çalışmak gibi işlemlerin kolay olduğu, Github gibi sitelerle birlikte bu çok kullanılan bir çalışma akışıdır. Bu yaklaşımın ana kazanımlarından biri geliştirici çalışmaya devam ederken yönetici geliştiricinin değişikliklerini herhangi bir zamanda ana repoya alabilir. Katılımcılar projenin kendi değişikliklerini dahil etmesini beklemek zorunda değildir. Herkes kendi alanında çalışabilir.

Diktatör ve Yüzbaşılar Çalışma Akışı (Dictator and Lieutenants Workflow)

Bu çoklu repo çalışma akışının bir varyasyonudur. Genellikle yüzlerce katılımcının olduğu devasa projelerde kullanılır; meşhur bir örnek Linux çekirdeğidir. Bir çok entegrasyon yöneticisi projenin çeşitli yerlerinden sorumludur; bu kişiler yüzbaşılardır. Tüm yüzbaşıların üstünde ise 'iyiliksever diktatör' denilen tek bir entegrasyon yöneticisi vardır. İyiliksever diktatörün reposu tüm katılımcıların pull etmesi gereken referans repo konumundadır. Bu işlem aşağıdaki şu şekilde ilerler (Resim 5-3):

  1. Normal geliştiriciler kendi topic branch(konu dalı)lerinde çalışırlan ve değişikliklerini diktatörün master branchi üzerinde rebase ederler.
  2. Yüzbaşılar geliştiricilerin branchlerini kendi master branchlerine birleştirirler.
  3. Diktatör yüzbaşıların master branchini kendi master branchine birleştirir.
  4. Diktatör kendi master branchini referans repoya gönderir. Böylece diğer developerlar bunun üzerine rebase edebilirler.


Resim 5-3. Diktatör ve Yüzbaşılar Çalışma Akışı.

Bu tarz bir çalışma akışı çok yaygın değildir fakat büyük projelerde veya çok hiyerarşik ortamlarda kullanışlı olabilir. Çünkü bu akış proje liderine (diktatör) görevlerin çoğunu dağıtma ve büyük kod setlerini entegre etmeden önce toplama imkanı sunar.

Bunlar Git gibi dağıtık sistemlerde mümkün olan çalışma akışlarından çok yaygın olan birkaçıydı. Sizin takım yapınıza ve çalışma şeklinize uygun olan daha başka yöntemler bulunabilir. Artık (umarım) hangi çalışma akışı kombinasyonunun size uyacağına karar verebilirsiniz. Şimdi daha özele inen bazı örneklerle değişik senaryolarda mümkün olabilecek rollerin çalışma akışlarından bahsedelim.