Git

.2 Dağıtık Git - Bir Projeye Katılım Sağlamak

Bir Projeye Katılım Sağlamak

Artık değişik çalışma akışlarını biliyor ve temel Git kullanımını iyice kavramış olmanız gerekiyor. Bu bölümde, bir projeye katkı sağlarken kullanılabilecek bazı genel pattern(desen)lardan bahsedeceğiz.

Bu işlemi açıklamanın en zor tarafı, nasıl yapılacağı ile ilgili çok fazla sayıda varyasyon olmasıdır. Çünkü Git çok esnektir ve insanlar bir arada çok farklı şekillerde çalışabilirler ve her proje birbirinden farklıdır. Bu da bir projeye nasıl katılım sağlanacağı konusunu anlatmayı problemli bir hale getirmektedir. İlişkili bazı değişkenler; aktif katılımcı sayısı, seçilen çalışma akışı, commit erişiminiz ve belki dışarıdan katılım metodudur.

İlk değişken; aktif katılımcı sayısı. Kaç kişi bu projeye ne sıklıkla kod katılımı sağlıyorlar? Birçok durumda iki-üç geliştiriciniz ve her geliştirici için günde birkaç commit olacaktır; atıl projeler için belki daha az. Fakat gerçekten büyük şirketler ve projeler için, binlerce geliştirici ve her gün düzinelerce hatta yüzlerce yama olabilir. Bu önemlidir çünkü geliştici sayısı arttıkça, kodunuzun temizce uygulanması ve kolayca birleştirilmesi konusunda daha çok sıkıntı yaşayacaksınız. Değişiklikleriniz, siz çalışırken veya değişikliklerinizin birleştirilmesini beklerken başka geliştiricilerin değişikliklerinin birleştirilmiş olmasından dolayı eski kalmış ya da kısmen/tamamen bozulmaya sebep olmuş olabilir. Peki kodunuzu nasıl düzenli olarak güncel ve değişikliklerinizi güncel tutacaksınız?

Diğer değişken; projeniz için kullandığınız çalışma akışı. Her geliştiricinin kod üzerinde eşit yazma hakları olacak şekilde merkezi mi? Projede tüm yamaları kontrol eden bir entegrasyon yöneticisi var mı? Tüm yamalar başka geliştiriciler kontrol edilip mi onaylanıyor? Siz bu süreçte var mısınız? Bir yüzbaşı sistemi var ve öncelikle değişikliklerinizi onlara mı göndermek durumundasınız?

Diğer bir sorun ise commit erişiminiz. Çünkü bir projeye doğrudan yazma izninizin olup olmaması o projede uygulanması gereken çalışma akışını çok etkiler. Eğer yazma izniniz yoksa, prje katılımcıların çalışmalarını ne şekilde kabul etmeyi tercih ediyor? Bir politikasi var mı? Tek seferde ne kadarlık bir katılım sağlıyorsunuz? Ne sıklıkla katılım sağlıyorsunuz?

Tüm bu sorular nasıl verimli bir şekilde katılım sağlayacağınızı, sizin için ne şekilde çalışma akışları mevcut olacağını ve tercih edildiğini etkileyecektir. Bunların her birini ve yönlerini, basitten karmaşığa doğru giderek ve bir seri kullanım durumları halinde inceleyeceğiz. Sonrasında ihtiyaç duyduğunuz çalışma akışını bu örneklerden yola çıkarak oluşturabilirsiniz.

Commit Prensipleri

Özel kullanım durumlarına bakmadan önce, commit mesajları hakkında küçük bir not düşelim. Commit oluşturmak ile ilgili iyi prensiplere sahip olmak ve bunlara uymayı sürdürmek Git ile çalışmayı ve diğer geliştiricilerle yapılan işbirliğini çok kolaylaştırır. Git projesinin kendisine gönderilen yamalar iyi commitler oluşturmak için bize birçok ipucu sunmaktadır. Aynı zamanda Git kaynak kodunda Documentation/SubmittingPatches dosyasını okuyabilirsiniz.

Öncelikle, hiç bir beyaz-boşluk hatasını göndermek istemezsiniz. Git bunun kontrolü için kolay bir yol sunmaktadır. Commit etmeden önce git diff --check çalıştırırsanız, Git olası beyaz-boşluk hatalarını bulacak ve sizin için listeleyecektir. Bir örnek: (terminaldeki kırmızı renkler X ile değiştirilmiştir)

$ git diff --check
lib/simplegit.rb:5: trailing whitespace.
+  @git_dir = File.expand_path(git_dir)XX
lib/simplegit.rb:7: trailing whitespace.
+ XXXXXXXXXXX
lib/simplegit.rb:26: trailing whitespace.
+  def command(git_cmd)XXXX

Eğer commit etmeden önce bu komutu çalıştırırsanız, neredeyse muhtemelen diğer geliştiricileri rahatsız edecek olan beyaz-boşlukları commit ediyor olduğunuzu görürsünüz.

Her bir commit'i mantıklı bir biçimde ayrılmış olarak yapın. Yapabiliyorsanız, değişikliklerinizi olabildiğince hafif yapın. Yani tüm haftasonu 5 sorun üzerine çalışıp da Pazartesi günü hepsini tek bir devasa commit halinde göndermeyin. Haftasonu boyunca commit yapmadıysanız bile, Pazartesi günü staging alanını kullanarak çözdüğünüz sorunların her birini mantıklı mesajlar içeren ayrı commitler haline getirin. Eğer bazı değişiklikler aynı dosyayı etkiliyorsa git add --patch kullanarak dosyaları kısmı olarak staginge almaya çalışın (6. bölümde bahsedeceğiz). 5 commit ya da tek commit yaptığınızda projenin sonuçtaki hali değişmez. Ama sizinle birlikte çalışanların işlerini neden zorlaştıralım ki? Bu yaklaşım aynı zamanda gerekirse değişikliklerden birini ya da birkaçını çıkarmak ya da geri çevirmek gerektiğinde de çok işe yarayacaktır. 6. Bölüm geçmişi baştan yazmak ve dosyaları interaktif olarak stage etmek için gerekli olan birçok kullanışlı Git ipuçlarını içermektedir. Temiz ve anlaşılabilir bir geçmiş oluşturmak için bu araçları kullanın.

Aklımızdan çıkarmamamız gereken son şey ise commit mesajıdır. Kaliteli ve anlaşılabilir commit mesajları yazmayı alışkanlık haline getirmek Git ile çalışmayı ve işbirliği yapmayı çok kolaylaştıracaktır. Genel bir kural olarak, mesajınız 50 karakterden uzun olmayan ve değişiklikleri kısaca anlatan bir satır ardından bir boş satır ve devamında ayrıntılı bir açıklama şeklinde olmalıdır. Git projesinde bu detaylı açıklamanızın sizi bu değişikliğe iten sebepleri ve sizin yaptığınızla önceki arasındaki farkları açıklamanız istenmektedir. Aşağıdaki örnek ilk olarak Tim Pope tarafından tpope.net'te İngilizce olarak yazılmıştır:

Kısa (50 ya da daha az karakter) bir özet

Gerekiyorsa, daha detaylı ve açıklayıcı bir metin. Satır uzunluğunu
72 karakter civarında tutmaya çalışın. İlk satırı bir e-mailin konusu
ve bu metni de mailin kendisi olarak düşünebilirsiniz. Boş satır
ise konu ve mailin metnini ayırmaktadır. Eğer detaylı metin yazıyorsanız
bu boş satır önemlidir çünkü kullanmadığınız durumlarda rebase gibi
araçlar karışık hale gelebilir.

Yeni paragraf yazmanız gerektiğinde yine boş bir satır bırakın.

 - Bullet listeler de kullanılabilir

 - Tipik olarak bir tire ya da yıldızı takip eden bir boşluk ve metin şeklinde
 liste elemanları oluşturulabilir.

Eğer tüm commit mesajlarınız böyle görünürse, herşey siz ve birlikte çalıştığınız geliştiriciler için daha kolay olacaktır. Git projesinin kendisi çok iyi formatlanmış commit mesajlarına sahiptir. İyi formatlanmış commit mesajlarına sahip bir proje geçmişinin nasıl göründüğünü görmeniz için sizi, Git projesi üzerinde git log --no-merges komutunu çalıştırmaya davet ediyorum.

Bu kitabın tamamı boyunca sadelik uğruna mesajları böyle güzel biçimde yazmayacağım. Bunun yerine git commit komutunu -m ayarı ile çağırarak mesajlarını yazacağım. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma :)

Özel(dışarıya kapalı) Küçük Takım

Muhtemelen karşılacağınız en temel senaryo, özel bir projeye üzerinde çalışan iki veya daha fazla geliştiricidir. Özel derken, kapalı kaynaklı ve proje dışındaki insanlar tarafından kaynağı görülemeyen projelerden bahsediyorum. Siz ve tüm geliştiriciler projeye yazma hakkına sahipler.

Bu ortamda, Subversion ya da başka bir merkezi sistemde takip ettiğiniz çalışma akışını takip edebilirsiniz. Offline commit ve büyük ölçüde daha kolay olan branchler ve birleştirmenin avantajlarını halen kullanabilirsiniz. Ama çalışma akışı halen çok benzer olabilir, en temel fark ise birleştirmelerin sunucuda olması yerine istemci tarafında commit anında olmasıdır. İki geliştiricinin ortak bir repoda çalışmaya başlamasıyla ne olacağına bakalım. İlk geliştirici Burak repoyu klonlar, bir değişiklik yapar ve yerel olarak commit eder. (Örnekleri kısaltmak adına protokol mesajları yerine ... yazıyorum)

# Burak's Machine
$ git clone john@githost:simplegit.git
Initialized empty Git repository in /home/burak/simplegit/.git/
...
$ cd simplegit/
$ vim lib/simplegit.rb
$ git commit -am 'geçersiz varsayılan değer kaldırıldı'
[master 738ee87] geçersiz varsayılan değer kaldırıldı
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

İkinci geliştirici Nesrin de aynı şeyi yapar. Repoyu klonlar ve bir değişiklik commit eder:

# Nesrin's Machine
$ git clone nesrin@githost:simplegit.git
Initialized empty Git repository in /home/nesrin/simplegit/.git/
...
$ cd simplegit/
$ vim TODO
$ git commit -am 'sıfırlama görevi eklendi'
[master fbff5bc] sıfırlama görevi eklendi
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Şimdi Nesrin çalışmasını uzak sunucudaki repoya pushlar:

# Nesrin's Machine
$ git push origin master
...
To nesrin@githost:simplegit.git
  1edee6b..fbff5bc master -> master

Burak da kendi değişikliğini pushlamaya çalışır:

# Burak's Machine
$ git push origin master
To burak@githost:simplegit.git
 ! [rejected]    master -> master (non-fast forward)
error: failed to push some refs to 'burak@githost:simplegit.git'

Burak'a izin verilmez çünkü o esnada Nesrin push yapmıştır. Eğer önceden Subversion kullandıysanız bunu anlamanız önemlidir. 2 geliştirici farklı dosyaları düzenlemiştir. Eğer farklı dosyalarda değişiklik yapıldıysa Subversion otomatik olarak sunucuda bir birleştirme yapacaktır. Git'te ise commitleri kendi yerelinizde birleştirmelisiniz. Burak push yapmadan önce Nesrin'in değişikliklerini kendisine çekmeli, ve kendi değişiklikleriyle birleştirmelidir:

$ git fetch origin
...
From burak@githost:simplegit
 + 049d078...fbff5bc master   -> origin/master

Bu noktada Burak'ın yerel reposu Resım 5-4'teki gibi gorunecektir.


Figure 5-4. Burak'ın baştakı reposu.

Artık Burak Nesrin'in yaptığı değişikliklerin bir referansına sahip. Şimdi kendi değişiklikleri ile Nesrin'in değişikliklerini birleştirip sonrasında repoya push edebilir.

$ git merge origin/master
Merge made by recursive.
 TODO |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Eğer birleştirme sorunsuz giderse Burak'ın commit geçmişi Resim 5-5deki gibi olacaktır.


Figure 5-5. origin/master ile birleştirdikten sonra Burak'ın reposu.

Şimdi, Burak herşeyin hala düzgün olduğundan emin olmak için test edip ardından değişikliklerini sunucuya gönderebilir:

$ git push origin master
...
To burak@githost:simplegit.git
  fbff5bc..72bbc59 master -> master

Sonuç olarak Burak'ın commit geçmişi Resim 5-6daki gibi görünür.


Figure 5-6. Origin sunucuya gönderdikten sonra Burak'ın commit geçmişi.

Aynı esnada Nesrin de bir konu branchinde çalışmaktadır. issue54 isminde bir branch oluşturmuş ve bu branche 3 commit yapmıştır ve henüz Burak'ın yaptığı değişiklileri kendisine çekmemiştir. Commit geçmişi Resim 5-7deki gibidir.


Figure 5-7. Nesrin'in baştaki commit geçmişi.

Nesrin Burak ile senkronize olmak ister ve fetch eder:

# Nesrin's Machine
$ git fetch origin
...
From nesrin@githost:simplegit
  fbff5bc..72bbc59 master   -> origin/master

Bu Burak'ın pushladığı çalışmaları çeker. Jessica'nın geçmişi şimdi Resim 5-8deki gibidir.


Figure 5-8. Burak'ın değişikliklerini fetch ettikten sonra Nesrin'in geçmişi.

Nesrin kendi branchinin hazır olduğunu düşünür, fakat neleri birleştirmesi gerektiğini görmek istemektedir. git log çalıştırarak bunu görebilir:

$ git log --no-merges origin/master ^issue54
commit 738ee872852dfaa9d6634e0dea7a324040193016
Author: Burak Can <bcan@example.com>
Date:  Fri May 29 16:01:27 2009 -0700

  geçersiz varsayılan değer kaldırıldı