Git

Chapter 1

เริ่มต้นใช้งาน

ในบทนี้เราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Git โดยจะเริ่มตั้งแต่จุดแรกสุดตั้งแต่อะไรคือเครื่องมือจัดการ version control จากนั้นจึงจะเริ่มอธิบายวิธีการติดตั้ง Git และสุดท้ายคือวิธีการตั้งค่าและเริ่มใช้งาน Git ในช่วงท้ายบทคุณจะเข้าใจว่าทำไม Git ถึงถูกสร้างขึ้นมาและคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้าง