Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.7 Osnove Gita - Alijasi

Alijasi

Pre nego što završimo ovo poglavlje o osnovama Gita, postoji još jedna mala stvar koja će učiniti da vaše iskustvo sa Gitom bude jednostavnije i lakše: alijasi. Nećemo se pozivati na njih niti pretpostavljati da ste ih ikada koristili kasnije tokom knjige, ali verovatno treba da znate kako da ih koristite.

Git neće automatski izvesti zaključak o komandi koju ukucate parcijalno. Ako ne želite da ukucate ceo tekst za svaku od Gitovih komandi, možete lako da podesite alijas za svaku komandu pomoću git config. Evo nekoliko primera koje biste možda voleli da namestite:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Ovo znači da umesto da kucate, na primer, git commit, dovoljno je da ukucate samo git ci. Kako nastavite da koristite Git, verovatno ćete i druge komande početi da koristite češće; ne oklevajte da im dodate alijase.

Ova tehnika je takođe veoma korisna za kreiranje komandi koje mislite da treba da postoje. Na primer, kada želite da skinete fajl sa stejdža, kucate komandu koja u sebi čak i ne sadrži reč stage; ako želite, možete da dodate svoju unstage komandu u Git:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Ovo znači da su sledeće dve komande ekvivalentne:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

Ovako su stvari mnogo jasnije. Ljudi često dodaju i last komandu na sledeći način:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Ovako možete lako da pregledate poslednji komit:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Kao što vidite, Git samo zamenjuje alijas u zavisnosti od toga kako ste ga napravili. Ipak, možda biste voleli da pokrenete eksternu komandu, umesto Gitovu podkomandu. U tom slučaju, komandu treba da počnete karakterom !. Ovo je korisno kada pišete svoje alate koji rade sa Gitovim repozitorijumom. Ovo možemo demonstrirati dodavanjem alijasa gitk za git visual:

$ git config --global alias.visual '!gitk'