Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.1 Appendix B: Vključevanje Git-a v vašo aplikacijo - Git v ukazni vrstici

Če je vaša aplikacija za razvijalce, so dobre možnosti, da lahko pridobi koristi iz integracije s kontrolo izvorne kode. Tudi ne-razvijalske aplikacije kot so urejevalniki dokumentov, lahko potencialno koristijo iz lastnosti kontrole verzij in Git-ov model deluje zelo dobro za mnoge različne scenarije.

Če potrebujete integrirati Git z vašo aplikacijo imate v osnovi tri opcije: drstenje lupine in uporabo orodja Git ukazne vrstice; Libgit2; in JGit.

Git v ukazni vrstici

Ena opcija je drstenje procesa lupine in uporaba orodja Git ukazne vrstice za opravljanje dela. To ima prednosti biti kanončino in imeti vse lastnosti Git-a podprte. To je tudi precej enostavno, saj večina okolij pognanih v zagonu ima relativno enostavne objekte za klicanje procesa z argumenti ukazne vrstice. Vendar ta pristop ima nekaj slabosti.

Ena izmed teh je izpis preprostega teksta. To pomeni, da boste morali prevajati Git-ov občasno spreminjajočo se obliko izpisa za branje napredka in informacij rezultata, kar je lahko neefektivno in lahko prihaja do napak.

Druga je pomanjkanje okrevanja od napak. Če je repozitorij nekako pokvarjen ali ima uporabnik napačne vrednosti nastavitev, bo Git enostavno zavrnil izvajati mnogo operacij.

Še ena je upravljanje procesa. Git zahteva, da vzdržujete lupino okolja na ločenem procesu, kar lahko doda nezaželeno kompleksnost. Poskušanje koordinacije mnogo teh procesor (posebej ko potencialno dostopanje do istega repozitorija iz nekaj procesov) je lahko precej zahtevno.

scroll-to-top