Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.7 Appendix A: Git v drugih okoljih - Povzetek

Povzetek

Naučili ste se, kako izkoristiti moč Git-a znotraj orodij, ki jih uporabljate med vašim vsakodnevnim delom in tudi kako dostopati do repozitorijev Git iz vaših lastnih programov.

scroll-to-top