Git

.7 Komme i gang - Sammendrag

Sammendrag

Du burde ha grunnleggende forståelse for hva Git er og hvordan det skiller seg fra CVCSene du kan ha brukt. Du burde også nå ha en funksjonell versjon av Git på ditt system som er satt opp med din personlige identitet. Det er nå på tide å lære litt grunnleggende Git.