Git

.4 Komme i gang - Installer Git

Installer Git

La oss gå inn for å bruke litt Git. Det første du trenger gjøre er å installere det. Du kan gjøre det på flere måter; de to vanlige er å installere det fra kildekode eller å installere en allerede eksisterende pakke for din platform.

Installere fra Kildekode

Hvis du kan, så er det generelt sett nyttig å installere Git fra kildekode, ettersom du vil få nyeste versjon. Hver versjon av Git pleier å inkludere nyttige grensensitt forbedringer, så å skaffe seg den nyeste versjonen er ofte den beste måten, dersom du føler deg komfortable med å kompilere programvare fra kildekode. Det er er også tilfellet at mange Linux distrobusjoner har veldig gamle pakker; så med mindre du er på en veldig up-to-date distro eller bruker backports, så er det å installere fra kildekode den beste løsningen.

For å installere git så trenger du følgene biblioteker som Git er avhengige av: curl, zlib, openssl, expat, and libiconv. For eksempel, om du er på et system som har yum (som Fedora) eller apt-get (som Debian baserte systemer), så kan du bruke en av disse kommandoene for å installere alle avhengighetene:

$ yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel zlib-devel

$ apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \
  libz-dev libssl-dev

Når du har alle de nødvendige avhengighetene, så kan du gå å laste det nyeste bildet fra Git nettsiden:

http://git-scm.com/download

Og så, kompiler og installer:

$ tar -zxf git-1.7.2.2.tar.gz
$ cd git-1.7.2.2
$ make prefix=/usr/local all
$ sudo make prefix=/usr/local install

Etter alt dette er gjort, så kan du også få Git gjennom Git for oppdateringer.

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

Installer på Linux

Hvis du vil installere Git på Linux via en binær installasjonspakke, så kan du generelt få gjort det gjennom det vanlige pakkebehandlerverktøyet som kommer med distroen din. Hiv du er på Fedora, så kan du bruke yum:

$ yum install git-core

Eller om du bruker en Debian-basert distro som Ubuntu, prøv apt-get:

$ apt-get install git

Installer på Mac

Det er to enkle måter å installere Git på en Mac. Den enkleste er å bruke den grafiske Git installasjonspakken, som du kan laste ned fra SourceForge siden (se Figur 1-7):

http://sourceforge.net/projects/git-osx-installer/


Figure 1-7. Git OS X innstallasjon.

Den andre vanlige måten å gjære det på er å installere Git via MacPorts ('http://macports.org'). Hvis du har MacPorts installert, installer Git med

$ sudo port install git-core +svn +doc +bash_completion +gitweb

Du trenger ikke alt det ekstra, men du vil sannynligvis ønske å inkludere +svn sånn i fall du trenger å bruke git med Subversion repositorier (se Kapitel 8).

Installer på Windows

Å installere Git på Windows er veldig enkelt. msysGit prosjektet har en av de enkleste installasjonprossedyrene. Bare last ned installasjons exe filen fra GitHub siden, og kjær den:

http://msysgit.github.com/

Etter den er installert, så har du både en kommandolinje versjon (inkludert en SSH klient som vil bli nyttig senere) og det standard grafiske brukgergrensesnittet.

Merknad om Windows bruk: du burde bruke Git med msysGit shellet (Unix stil) som kommer med, det lar deg bruke de komplekse linjene med kommandoer gitt i denne boken. Om du av en eller annen grunn skulle trenge å bruke Windows sitt eget shell/kommandolinje konsoll, så må du bruker dobbelt annførsel tegn istedet for enkelt annførselstegn (for parametere med mellomrom i seg) og du må bruke annførseltegn på parametere som slutter med ^ om de er på slutten av linjen, siden det er et forsettelsesymbol i Windows.