Git

.5 Komme i gang - Git Oppsett For Førstegangsbruk

Git Oppsett For Førstegangsbruk

Nå som du har Git på systemet ditt, så vil du ønske å gjøre noen få endringer for Git miljøet ditt. Du burder bare trenge å gjøre disse tingene en gang; for de blir værende med deg mellom oppgraderinger. Du kan også endre dem når som helst ved å gå gjennom kommandoene igjen.

Git kommer med et verktøy kalt git config som lar deg hente og sette instillingvariabler som kontrollerer alle aspektene av hvoran Git ser ut og virker. Disse varaiblene kan bli lagret i tre forskjellige steder:

  • /etc/gitconfig filen: Inneholder verdier for alle brukerene på systemet og alle repositoriene deres. Hvis du sender valget --system til git config, så vil det lese og skrives i denne filen.
  • ~/.gitconfig filen: Spesifikk for brukeren. Du kan får Git til å lese og skrive til denne filen ved å sende --global valget.
  • config filen i git mappen (altså .git/config) av hvilken som helst repository du bruker for øyeblikket: Brukes for det enkelte repositoriet. Hver nivå overstyrer verdiene fra forrige nivå, så verdiene i .git/config trumfer de som er i /etc/gitconfig.

På Windows systemer så ser Git etter .gitconfigfilen i $HOME mappen (%USERPROFILE% for Windows), som er C:\Documents and Settings\$USER eller C:\Users\$User for de fleste, avhengig av versjon ($USER er %USERNAME% i Windows). Det ser forsatt etter /etc/gitconfig/, selv om det er relativt til MSys root, som er hvor du la inn Git for Windows systemet når du installerte det.

Din Identitet

Det første du burde gjøre når du installerer Git er å sette brukernavnet og email-addressen din. Dette er viktig fordig alle Git commiter bruker denne informasjonen, og det er uforanderlig integrert inn i commitene du sender rundt.

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Igjen, så trenger du bare å gjøre dette en gang om du bruker --global valget, siden Git alltid bruker den informasjonen for alt du gjør på det systemet. Hvis du ønsker å overstyre dette med ett annet navn eller email-adresse for bestemte prosjekter, så kan du kjøre kommandoen uten --global valget når du er i det prosjektet.

Din Editor

Nå som din identiter er satt opp, så kan du konfigurere den forhåndsvalgte tekst editoren som vil bli brukt når Git trenger at du skriver en beskjed. Forhåndsvalget satt i Git bruker systemets forhåndsvalgte editor, som generelt sett er Vi eller Vim. Hvis du ønsker å bruke en annen tekst editor, som Emacs, så kan du gjøre følgende:

$ git config --global core.editor emacs

Ditt Diff Verktøy

Et annet nyttig valg du kanskje vil endre på er forhåndsvalgt diff verktøy for å bruke til å håndtere merge konflikter. Så si du ønsker å bruke vimdiff:

$ git config --global merge.tool vimdiff

Git godtar kdiff3, tkdiff, meld, xxdif, emerge, vimdiff, gvimdiff, ecmerge, and opendiff som godkjente merge verktøy. Du kan også sette opp et eget verktøy; se Kapitel 7 for mer informasjon om hvordan gjøre det.

Sjekke Innstillingene Dine

Hvis du ænsker å sjekke innstillingene dine, så kan du bruke git config --list kommandoen for å liste alle innstillingene Git kan finne akkurat da:

$ git config --list
user.name=Scott Chacon
user.email=schacon@gmail.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Du kan se nøkler mer enn en gang, siden Git leser den samme nøkkelen fra forskjellige filer (/etc/gitconfig og ~/.gitconfig, for eksempel). I såfall, så bruker Git den siste verdien for hver unike nøkkel den ser.

Du kan også sjekke hva Git tror en spesifikk nøkkels verdi er ved å skrive git config {nøkkel}:

$ git config user.name
Scott Chacon