Git

Chapter 1

Komme i gang

Dette kapittelet handler om å komme i gang med Git. Vi vil begynne på begynnelsen, ved å fortelle noe om bakgrunnen til versjonskontroll, før vi går over til hvordan du kan få Git til å kjøre på ditt system, og til slutt hvordan man kan sette opp og begynne å arbeide med det. Ved kapittelets slutt burde du kunne forstå hvorfor Git finnes, hvorfor du burde bruke det, og du burde være satt opp til å gjøre det.