Git

.1 Grunnleggende Git - Skaffe seg et Git Repository

Skaffe seg et Git Repository

Du kan skaffe deg et Git prosjekt ved å bruke to hovedframganger. Den første tar et eksisterende prosjekt eller mappe og importerer det inn i Git. Den andre kloner et eksisterende Git repository fra en annen server.

Initere et Repository i en Eksisterende Mappe

Om du begynner å spore et eksisterende prosjekt i Git, så trenger du å gå inn i projektets mappe og skrive

$ git init

Dette lager en ny undermappe kalt .git som inneholder alle dine nødvendige repository filer – et Git repository skjellet. På dette tidspunktet, så er ingenting i prosjektet ditt overvåket enda. (See Kapitel 9 for mer informasjon om nøyaktig hvile filer som finnes i .gitmappen du akkurat lagde.)

Om du ønsker å starte versjonkontroll på eksisterende filer (imotsetning til en tom mappe), så burde du sannsynligvis begynne å overvåke de filene og gjøre en første commit. Du kan gjøre det med noen få git add kommandoer som spesifiserer filene du ønsker å overvåke, fulgt med en commit:

$ git add *.c
$ git add README
$ git commit -m 'initial project version'

Vi vil gå over hva disse kommandoene gjør straks. Nå har du et Git repository med overvåkedne filer og en første kommit.

Klone et Eksistrende Repository

Hvis du ænsker å hente en kopi av et eksisterende Git repository, for eksempel, et prosjekt du gjerne vil bidra til, så er kommandoen du trenger git clone. Hvis du er kjent med andre VCS systemer som Subversion, så vil du legge merke til at kommandoen er cloneikke checkout. Dette er en viktig forskjell. Git mottar en kopi av nesten all data som serveren har. Hver version av en hver fil i løpet av prosjektet historie vil bli dratt ned når du kjører git clone. Om server disken blir korrupt, så kan du bruke hvilken som helst av klonene på en hvilken som helst klient for å sette til tilstanden den var i når den var klonet (du mister kanskje noen hook-er og slikt på server siden , men all den versjonerte dataen ville vært der. Se Kapitel 4 for mer detaljer).

Du kloner et repository med git clone [url]. For eksempel, hvis du ænsker å klone Ruby Git biblioteket kalt Grit, så kan du gjøre det slik:

$ git clone git://github.com/schacon/grit.git

Det lager en mappe kalt grit, initierer en .git mappe inni den, og drar ned all dataen fra det repositoriet, og sjekker ut en funksjonell kopi av den nyeste versjonen. Hvis du går inn i den nye gritmappen, så vil du se prosjekt filer inni den, klar til å bli bearbeidet eller brukt. Om du ønsker å klone repositoriet inn i en annen mappe kalt noe annet enn grit, så kan du spesifisere det som det neste kommandolinje valget.

$ git clone git://github.com/schacon/grit.git mygrit

Den kommandoen gjør det samme som den forrige, bare at målmappen blir kalt mygrit.

Git har tallvis av forskjellige overgangprotokoller du kan bruke. Det forrige eksemplet bruker git://-protokollen , men du ser kanskje også http(s):// eller user@server:/path.gti, som bruker SSH overganprotokollen. Kapitel 4 vil introdusere alle de tilgjenglige valgene serveren kan sette opp for å gi tilgang til ditt Git repository og fordelen og ulempen med hver av dem.