Git

Chapter 2

Grunnleggende Git

Om du bare kan lese et kapitel for å komme i gang med Git, så er dette det kapitelet. Dette kapitellet dekker hver grunnlegende kommando du trenger for å gjøre største delen av ting du etterhvert vil bruke tiden din på å gjøre i Git. Ved slutten av dette kapitelet, så burde du være istand til å konfigurere og initiere et repository, begynne og stoppe overvåking av filer, og stage og commite endringer. Vi vil også vise deg hvordan sette opp Git til å ignorere visse filer og filmønstre, hvordan angre på feil fort og enkelt, hvordan se gjennom historien for prosjektet ditt og se på endringer mellom commiter, og hvordan pushe(dytte) endringer til eller pulle(dra) endringer fra en fjern repository.