Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.6 Appendix A: Git in andere omgevingen - Git in Powershell

Git in Powershell

De standaard commando regel terminal in Windows (cmd.exe) is niet echt in staat om een aangepaste Git beleving te ondersteunen, maar als je Powershell gebruikt heb je geluk. Een pakket met de naam Posh-Git (https://github.com/dahlbyk/posh-git) levert krachtige tab-voltooings functionaliteit, zowel als een uitgebreide prompt om je te helpen gij het zeer nauwlettend volgen van je repository status. Het ziet er zo uit:

Powershell met Posh-git.
Figure 165. Powershell met Posh-git.

Als je GitHub voor Windows geïnstalleerd hebt zit Posh-Git er standaard bij, en alles wat je te doen hebt is deze regels aan je profile.psl toe te voegen (deze is normaalgesproken te vinden in C:\Users\<username>\Documents\WindowsPowerShell):

. (Resolve-Path "$env:LOCALAPPDATA\GitHub\shell.ps1")
. $env:github_posh_git\profile.example.ps1

Als je geen gebruiker bent van GitHub voor Windows, kan je gewoon een Posh-Git versie van (https://github.com/dahlbyk/posh-git) downloaden, en deze uitpakken naar de WindowsPowershell directory. Daaran open je een Powershell prompt als de administrator en voer dit uit:

> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser -Confirm
> cd ~\Documents\WindowsPowerShell\posh-git
> .\install.ps1

Dit zal de goede regel aan je profile.psl bestand toevoegen, en posh-git zal de volgende keer dat je je prompt opent actief zijn.