Git
Chapters ▾ 1st Edition

.6 Git op de server - GitWeb

GitWeb

Nu je gewone lees/schrijf en alleen-lezen toegang tot je project hebt, wil je misschien een eenvoudige web-gebaseerde visualisatie instellen. Git levert een CGI script genaamd GitWeb mee, dat normaalgesproken hiervoor gebruikt wordt. Je kunt GitWeb in actie zien bij sites zoals http://git.kernel.org (zie Figuur 4-1).


Figuur 4-1. De GitWeb web-gebaseerde gebruikers interface.

Als je wil zien hoe GitWeb er voor jouw project uitziet, dan heeft Git een commando waarmee je een tijdelijke instantie op kunt starten als je een lichtgewicht server op je systeem hebt zoals lighttpd of webrick. Op Linux machines is lighttpd vaak geïnstalleerd, dus je kunt het misschien draaiend krijgen door git instaweb in te typen in je project directory. Als je op een Mac werkt: Leopard heeft Ruby voorgeïnstalleerd, dus webrick zou je de meeste kans geven. Om instaweb met een server anders dan lighttpd te starten, moet je het uitvoeren met de --httpd optie.

$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]

Dat start een HTTPD server op poort 1234 op en start automatisch een web browser die op die pagina opent. Het is dus makkelijk voor je. Als je klaar bent en de server wilt afsluiten, dan kun je hetzelfde commando uitvoeren met de --stop optie:

$ git instaweb --httpd=webrick --stop

Als je de web interface doorlopend op een server wilt draaien voor je team of voor een open source project dat je verspreid, dan moet je het CGI script instellen zodat het door je normale web server geserveerd wordt. Sommige Linux distributies hebben een gitweb pakket dat je zou kunnen installeren via apt of yum, dus wellicht kan je dat eerst proberen. We zullen snel door een handmatige GitWeb installatie heen lopen. Eerst moet je de Git broncode pakken waar GitWeb bij zit, en het aangepaste CGI script genereren:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/opt/git" \
    prefix=/usr gitweb/gitweb.cgi
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/

Merk op dat je het commando moet vertellen waar het je Git repositories kan vinden met de GITWEB_PROJECTROOT variabele. Nu moet je zorgen dat de Apache server CGI gebruikt voor dat script, waarvoor je een VirtualHost kunt toevoegen:

<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>

Nogmaals, GitWeb kan geserveerd worden met iedere web server die in staat is CGI te verwerken. Als je iets anders prefereert zou het niet moeilijk moeten zijn dit in te stellen. Vanaf dit moment zou je in staat moeten zijn om http://gitserver/ te bezoeken en je repositories online te zien, en kun je http://git.gitserver gebruiken om je repositories over HTTP te clonen en te fetchen.