Git
Chapters ▾ 1st Edition

.4 Gedistribueerd Git - Samenvatting

Samenvatting

Je zou je nu redelijk op je gemak moeten voelen om aan een project bij te dragen met Git, maar ook om je eigen project te beheren of de bijdragen van andere gebruikers te integreren. Gefeliciteerd, je bent nu een effectieve Git ontwikkelaar! In het volgende hoofdstuk vindt je nog krachtigere tools en tips om met complexe situaties om te gaan, waarmee je een echte Git meester zullen worden.