Git

.7 Alkusanat - Yhteenveto

Yhteenveto

Sinulla tulisi olla perusymmärtämys siitä, mikä Git on, ja kuinka se eroaa muista CVCS-järjestelmistä, joita mahdollisesti käytät. Sinulla tulisi myös olla toimiva versio Gitistä järjestelmässäsi, joka on konfiguroitu sinun henkilökohtaisella identiteetilläsi. Joten, nyt on aika opetella Gitin perusteita.