Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.4 آغاز - خط فرمان

خط فرمان

روشهای مختلفی برای استفاده از گیت وجود دارد. ابزار اصلی خط فرمان و بسیاری از رابط های کاربری گرافیکی با قابلیت های مختلف وجود دارد. برای این کتاب، ما از گیت در خط فرمان استفاده خواهیم کرد. برای یکی، خط فرمان تنها به شما این امکان را می دهد که بتوانید همه دستورات گیت را اجرا کنید - اکثر رابط های گرافیکی کاربری تنها یک بخش جزئی از قابلیت گیت برای ساده سازی اجرای آن هستد. اگر می دانید که چگونه نسخه خط فرمان را اجرا کنید، احتمالا می توانید از نحوه اجرای نسخه رابط گرافیکی نیز سردربیاورید، اما غیر از این مورد لزوما اینطور نیست. همچنین، در حالی که انتخاب سرویس دهنده گرافیکی شما یک سلیقه شخصی است، ابزار خط فرمان همه کاربران، نصب شده و در دسترس خواهد بود.

بنابراین ما انتظار داریم شما بدانید که چگونه ترمینال را در مکینتاش یاقسمت فرمان سریع یا قدرت ظاهری در ویندوز باز کنید. اگر شما نمیدانید که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، ممکن است نیاز به توقف داشته باشید و به سرعت تحقیق کنید تا بتوانید بقیه نمونه ها و توصیفهای این کتاب را دنبال کنید.