Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.2 آغاز - تاریخچه ی کوتاهی از گیت

تاریخچه ی کوتاهی از گیت

همانند اکثر حوادث بزرگ در در زندگی، Git نیز با خلاقیتی مخرب و جنجالی آتشین شروع شد.

هسته لینوکس پروژه نرم‌افزاری متن باز با وسعت نسبتاً زیادی است. جهت نگهداری هسته لینوکس برای مدت زمان زیادی (1991 - 2002) تغییرات نرم‌افزاری به واسطه وصله‌ها و فایل‌های بایگانی شده انتقال پیدا می‌کرد. در سال 2002، پروژه هسته لینوکس شروع به استفاده از سیستم DVCS خصوصی با نام BitKeeper کرد.

در سال 2005، ارتباط بین مجموعه تیم توسعه دهنده هسته لینوکس و شرکت تجاری توسعه دهنده BitKeeper گسسته شد و وضعیت ابزاری که قبل از آن به صورت رایگان عرضه می‌گشت تغییر پیدا کرد. این اتفاق زنگ هشداری برای مجموعه تیم توسعه دهنده لینوکس (به خصوص مؤسس لینوکس، لینوس تورلوادز) بود که بر اساس تجربه‌های کسب شده در استفاده از BitKeeper، خود اقدام به تولید نرم افزاری در این زمینه بزنند. مواردی از اهداف سیستم جدید عبارت بودند از:

سرعت طراحی ساده پشتیبانی قوی از توسعه غیر خطی (هزاران انشعاب موازی) کاملاً پخشی قابلیت کنترل بهینه پروژه‌های بزرگ همانند هسته لینوکس (از نظر سرعت و اندازه داده)

از زمان تولد Git در سال 2005، این نرم افزار از نظر استفاده آسان و حفظ اهداف اولیه ذکر شده به تکامل و بلوغ رسیده است. Git نرم افزاری سریع، بسیار بهینه در مواجه با پروژه‌های بزرگ و حاوی سیستم انشعابی باورنکردنی برای توسعه غیر خطی است (فصل 3).