Git
Chapters ▾ 1st Edition

.1 Základy práce se systémem Git - Získání repozitáře Git

Získání repozitáře Git

Projekt v systému Git lze získat dvěma základními způsoby. První způsob spočívá v tom, že vezmeme existující projekt nebo adresář a importujeme ho do systému Git. Druhý způsob spočívá v naklonování již existujícího repozitáře Git z jiného serveru.

Inicializace repozitáře v existujícím adresáři

Chcete-li zahájit sledování existujícího projektu v systému Git, přejděte do adresáře projektu a zadejte příkaz:

$ git init

Příkaz vytvoří nový podadresář s názvem .git, který bude obsahovat všechny soubory nezbytné pro repozitář, tzv. kostru repozitáře Git. V tomto okamžiku se z vašeho projektu ještě nic nesleduje. (Více informací o tom, jaké soubory obsahuje právě vytvořený adresář .git, naleznete v kapitole 9.)

Chcete-li spustit verzování existujících souborů (a ne jen prázdného adresáře), měli byste pravděpodobně zahájit sledování (tracking) těchto souborů a provést první revizi (commit). Můžete tak učinit pomocí několika příkazů git add, jimiž určíte soubory, které chcete sledovat, a provedete revizi:

$ git add *.c
$ git add README
$ git commit -m 'initial project version'

K tomu, co přesně tyto příkazy provedou, se dostaneme za okamžik. V této chvíli máte vytvořen repozitář Git se sledovanými soubory a úvodní revizí.

Klonování existujícího repozitáře

Chcete-li vytvořit kopii existujícího repozitáře Git (například u projektu, do nějž chcete začít přispívat), pak příkazem, který hledáte, je git clone. Pokud jste zvyklí pracovat s jinými systémy pro správu verzí, jako je například Subversion, jistě jste si všimli, že příkaz zní clone, a nikoli checkout. Souvisí to s jedním podstatným rozdílem: Git získá kopii téměř všech dat na serveru. Po spuštění příkazu git clone budou k historii projektu staženy všechny verze všech souborů. Pokud by někdy poté došlo k poruše disku serveru, lze použít libovolný z těchto klonů na kterémkoli klientovi a obnovit pomocí něj server zpět do stavu, v němž byl v okamžiku klonování (může dojít ke ztrátě některých zásuvných modulů na straně serveru a podobných věcí, ale všechna verzovaná data budou obnovena. Další podrobnosti naleznete v kapitole 4).

Repozitář naklonujete příkazem git clone [url]. Pokud například chcete naklonovat knihovnu Ruby Git nazvanou Grit, můžete to provést následovně:

$ git clone git://github.com/schacon/grit.git

Tímto příkazem se vytvoří adresář s názvem grit, inicializuje se v něm adresář .git, stáhnou se všechna data pro tento repozitář a vytvoří se pracovní kopie nejnovější verze. Přejdete-li do nového adresáře grit, uvidíte v něm soubory projektu připravené ke zpracování nebo jinému použití. Pokud chcete naklonovat repozitář do adresáře pojmenovaného jinak než grit, můžete název zadat jako další parametr na příkazovém řádku:

$ git clone git://github.com/schacon/grit.git mygrit

Tento příkaz učiní totéž co příkaz předchozí, ale cílový adresář se bude jmenovat mygrit.

Git nabízí celou řadu různých přenosových protokolů. Předchozí příklad využívá protokol git://, můžete se ale setkat také s protokolem http(s):// nebo user@server:/path.git, který používá přenosový protokol SSH. V kapitole 4 budou představeny všechny dostupné možnosti, které mohou být pro přístup do repozitáře Git na serveru nastaveny, včetně jejich předností a nevýhod.