Git
Chapters ▾ 1st Edition

.5 Základy práce se systémem Git - Práce se vzdálenými repozitáři

Práce se vzdálenými repozitáři

Abyste mohli spolupracovat na projektech v systému Git, je třeba vědět, jak manipulovat se vzdálenými repozitáři (remote repositories). Vzdálené repozitáře jsou verze vašeho projektu umístěné na Internetu nebo kdekoli v síti. Vzdálených repozitářů můžete mít hned několik, každý pro vás přitom bude buď pouze ke čtení (read-only) nebo ke čtení a zápisu (read write). Spolupráce s ostatními uživateli zahrnuje také správu těchto vzdálených repozitářů. Při sdílení práce musíte do těchto repozitářů data odesílat (push) a zase je z nich stahovat (pull). Při správě vzdálených repozitářů musíte vědět, jak lze přidat vzdálený repozitář, jak odstranit vzdálený repozitář, který už není platný, jak spravovat různé vzdálené větve, jak je definovat jako sledované či nesledované a další věci. V této části se zaměříme právě na správu vzdálených repozitářů.

Zobrazení vzdálených serverů

Chcete-li zjistit, jaké vzdálené servery máte nakonfigurovány, můžete použít příkaz git remote. Systém vypíše krátké názvy, přes které se se vzdálenými repozitáři manipuluje, a které jste dříve určili. Pokud byl váš repozitář vytvořen klonováním, měli byste vidět přinejmenším server origin. Jde o výchozí název, který Git dává serveru, z nějž jste repozitář klonovali.

$ git clone git://github.com/schacon/ticgit.git
Cloning into 'ticgit'...
remote: Reusing existing pack: 1857, done.
remote: Total 1857 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (1857/1857), 374.35 KiB | 193.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (772/772), done.
Checking connectivity... done.
$ cd ticgit
$ git remote
origin

Můžete rovněž zadat parametr -v, jenž zobrazí adresu URL, kterou má Git uloženou pro zkrácený název, který si přejete rozepsat.

$ git remote -v
origin git://github.com/schacon/ticgit.git (fetch)
origin git://github.com/schacon/ticgit.git (push)

Pokud používáte více než jeden vzdálený repozitář, příkaz je vypíše všechny. Například můj repozitář Grit vypadá takto:

$ cd grit
$ git remote -v
bakkdoor git://github.com/bakkdoor/grit.git
cho45   git://github.com/cho45/grit.git
defunkt  git://github.com/defunkt/grit.git
koke   git://github.com/koke/grit.git
origin  git@github.com:mojombo/grit.git

To znamená, že mohu velmi snadno stáhnout příspěvky od kteréhokoli z těchto uživatelů. Ale všimněte si, že pouze vzdálený server origin je SSH URL, a je tedy jediným repozitářem, kam lze soubory odesílat (push; důvod objasníme v kapitole 4).

Přidávání vzdálených repozitářů

V předchozích částech už jsem se letmo dotkl přidávání vzdálených repozitářů. V této části se dostávám k tomu, jak přesně při přidávání postupovat. Chcete-li přidat nový vzdálený repozitář Git a zadat zkrácený název, přes který se můžete snadno odkazovat, spusťte příkaz git remote add [zkrácený název] [url]:

$ git remote
origin
$ git remote add pb git://github.com/paulboone/ticgit.git
$ git remote -v
origin git://github.com/schacon/ticgit.git
pb git://github.com/paulboone/ticgit.git

Řetězec pb nyní můžete používat na příkazovém řádku místo kompletní adresy URL. Pokud například chcete vyzvednout (fetch) všechny informace, které má Paul, ale vy je ještě nemáte ve svém repozitáři, můžete spustit příkaz git fetch pb:

$ git fetch pb
remote: Counting objects: 58, done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 44 (delta 24), reused 1 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (44/44), done.
From git://github.com/paulboone/ticgit
 * [new branch]   master   -> pb/master
 * [new branch]   ticgit   -> pb/ticgit

Paulova hlavní větev (master branch) je teď lokálně dostupná jako pb/master. Můžete ji začlenit (merge) do některé ze svých větví, nebo ji můžete zpřístupnit jako lokální větev (check out), jestliže si ji chcete prohlédnout.

Vyzvedávání a stahování ze vzdálených repozitářů

Jak jste právě viděli, data ze vzdálených projektů můžete získat pomocí příkazu:

$ git fetch [název vzdáleného repozitáře]

Příkaz zamíří do vzdáleného projektu a stáhne z něj všechna data, která ještě nemáte u sebe. Poté byste měli mít k dispozici odkazy na všechny větve tohoto vzdáleného projektu. Od toho okamžiku je můžete kdykoli slučovat nebo prohlížet. (Podrobněji se budeme větvím a jejich použití věnovat v kapitole 3.)

Pokud jste naklonovali repozitář, příkaz automaticky přidá tento vzdálený repozitář pod názvem origin. Takže příkaz git fetch origin vyzvedne veškerou novou práci, která byla na uvedený server poslána (push) od okamžiku, kdy jste odtud klonovali (nebo kdy jste odtud naposledy vyzvedávali práci). Měli bychom zmínit, že příkaz fetch stáhne data do vašeho lokálního repozitáře. V žádném případě ale data automaticky nesloučí s vaší prací ani jinak nezmění nic z toho, na čem právě pracujete. Sloučení s vaší prací musíte udělat ručně, až to uznáte za vhodné.

Pokud máte větev nastavenou ke sledování vzdálené větve (více informací naleznete v následující části a v kapitole 3), můžete použít příkaz git pull, který automaticky vyzvedne (fetch) a poté začlení (merge) vzdálenou větev do vaší aktuální větve. Tento postup pro vás může být snazší a pohodlnější. Standardně přitom příkaz git clone automaticky nastaví vaši lokální hlavní větev, aby sledovala vzdálenou hlavní větev na serveru, z kterého jste klonovali (za předpokladu, že má vzdálený server hlavní větev). Příkaz git pull většinou vyzvedne data ze serveru, z něhož jste původně klonovali, a automaticky se pokusí začlenit je do kódu, na němž právě pracujete.

Odesílání do vzdálených repozitářů

Pokud se váš projekt nachází ve stavu, kdy ho chcete sdílet s ostatními, můžete ho odeslat (push) na vzdálený server. Příkaz pro tuto akci je jednoduchý: git push [název vzdáleného repozitáře] [název větve]. Pokud chcete poslat svou hlavní větev na server origin (i tady platí, že proces klonování vám nastaví názvy master i origin automaticky), můžete k odeslání své práce na server použít tento příkaz:

$ git push origin master

Tento příkaz bude funkční, pouze pokud jste klonovali ze serveru, k němuž máte oprávnění pro zápis, a pokud sem od vašeho klonování nikdo neposílal svou práci. Pokud spolu s vámi provádí současně klonování ještě někdo další a ten poté svou práci odešle na server, vaše později odesílaná práce bude oprávněně odmítnuta. Nejprve musíte stáhnout práci ostatních a začlenit ji do své, teprve potom vám server umožní odeslání. Více informací o odesílání na vzdálené servery najdete v kapitole 3.

Prohlížení vzdálených repozitářů

Jestliže chcete získat více informací o konkrétním vzdáleném repozitáři, můžete použít příkaz git remote show [název vzdáleného repozitáře]. Pokud použijete tento příkaz v kombinaci s konkrétním zkráceným názvem (např. origin), bude výstup vypadat zhruba následovně:

$ git remote show origin
* remote origin
 URL: git://github.com/schacon/ticgit.git
 Remote branch merged with 'git pull' while on branch master
  master
 Tracked remote branches
  master
  ticgit

Bude obsahovat adresu URL vzdáleného repozitáře a informace ke sledování větví. Příkaz vám mimo jiné sděluje, že pokud se nacházíte na hlavní větvi (branch master) a spustíte příkaz git pull, pak se po vyzvednutí všech vzdálených referencí (fetch) práce z hlavní větve na vzdáleném serveru automaticky začlení (merge). Součástí výpisu jsou také všechny vzdálené reference, které příkaz stáhl.

S uvedeným jednoduchým případem se pravděpodobně setkáte. Pokud však Git používáte na intenzivněji, může vám příkaz git remote show zobrazit mnohem více informací:

$ git remote show origin
* remote origin
 URL: git@github.com:defunkt/github.git
 Remote branch merged with 'git pull' while on branch issues
  issues
 Remote branch merged with 'git pull' while on branch master
  master
 New remote branches (next fetch will store in remotes/origin)
  caching
 Stale tracking branches (use 'git remote prune')
  libwalker
  walker2
 Tracked remote branches
  acl
  apiv2
  dashboard2
  issues
  master
  postgres
 Local branch pushed with 'git push'
  master:master

Tento příkaz ukazuje, která větev bude automaticky odeslána, pokud spustíte příkaz git push na určitých větvích. Příkaz vám také oznámí, které vzdálené větve na serveru ještě nemáte, které vzdálené větve máte, ale ze serveru už byly odstraněny, a několik větví, které budou automaticky sloučeny, jestliže spustíte příkaz git pull.

Odstraňování a přejmenovávání vzdálených repozitářů

Chcete-li změnit zkrácené jméno vzdáleného repozitáře, můžete v novějších verzích systému Git spustit příkaz git remote rename. Pokud například chcete přejmenovat repozitář z pb na paul, můžete tak učinit příkazem git remote rename:

$ git remote rename pb paul
$ git remote
origin
paul

Za zmínku stojí, že tímto příkazem změníte zároveň i názvy vzdálených větví. Z původní reference pb/master se tak nyní stává paul/master.

Chcete-li, ať už z jakéhokoli důvodu, odstranit referenci (přesunuli jste například server nebo už nepoužíváte dané zrcadlo, nebo třeba přispěvatel přestal přispívat), můžete využít příkaz git remote rm:

$ git remote rm paul
$ git remote
origin