Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter

Poznámky k překladu

Tento český překlad naleznete v elektronické podobě na http://git-scm.com/book. Jeho zdrojové texty jsou spolu s texty originálu a se zdrojovými texty překladů do ostatních jazyků dostupné na GitHub (https://github.com/progit/progit).