Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 6

Nástroje systému Git

Do této chvíle jste stačili poznat většinu každodenních příkazů a pracovních postupů, které budete při práci se zdrojovým kódem potřebovat k ovládání a správě repozitáře Git. Zvládli jste základní úkony sledování a zapisování souborů a pochopili jste přednosti přípravy souborů k zapsání i snadného vytváření a začleňování větví.

Nyní poznáte několik velmi účinných nástrojů, které vám Git nabízí. Pravděpodobně je nebudete používat každý den, ale přesto se vám mohou čas od času hodit.