Git
Chapters ▾ 1st Edition

.8 Git pod pokličkou - Shrnutí

Shrnutí

Jak doufám, udělali jste si v této kapitole názorný obrázek o tom, jak Git pracuje v pozadí, a do určité míry také o jeho implementaci Seznámili jsme se s celou řadou nízkoúrovňových příkazů, tj. takových, které jsou na nižší úrovni a jsou jednodušší než „vysokoúrovňové příkazy“, jimiž jsme se zabývali ve všech předchozích kapitolách. Poznání, jak Git pracuje na nižší úrovni, by vám mělo pomoci pochopit, proč dělá to, co dělá, a zároveň by vám mělo umožnit napsat vlastní nástroje a podpůrné skripty, pomocí nichž budete moci automatizovat zvolený pracovní postup.

Git jakožto obsahově adresovatelný systém souborů je velmi výkonným nástrojem, který snadno využijete i k jiným účelům než jako pouhý systém VCS. Jsem přesvědčen, že vám nově nabyté znalosti interních principů systému Git pomohou implementovat vlastní užitečné aplikace této technologie a že se i v pokročilých funkcích systému Git budete cítit příjemněji.