Git
Chapters ▾ 1st Edition

.5 Git pod pokličkou - Refspec

Refspec

V celé této knize jsme používali jednoduché mapování ze vzdálených větví do lokálních referencí. Mapování však může být i komplexnější. Řekněme, že přidáte například tento vzdálený repozitář:

$ git remote add origin git@github.com:schacon/simplegit-progit.git

Přidáte tím novou část do souboru .git/config, určíte název vzdáleného serveru (origin), URL vzdáleného repozitáře a refspec pro vyzvednutí dat:

[remote "origin"]
    url = git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

Refspec má následující formát: fakultativní znak +, za nímž následuje <src>:<dst>, kde <src> je vzor pro referenci na straně vzdáleného serveru a <dst> je lokální umístění, kam mají být tyto reference zapsány. Znak + systému Git říká, aby aktualizoval referenci i v případě, že nesměřuje „rychle vpřed“.

Ve výchozím případě, který se automaticky zapisuje příkazem git remote add, Git vyzvedne všechny reference z adresáře refs/heads/ na serveru a zapíše je do lokálního adresáře refs/remotes/origin/. Je-li tedy na serveru hlavní větev master, lokálně lze získat přístup k jejímu logu některým z příkazů:

$ git log origin/master
$ git log remotes/origin/master
$ git log refs/remotes/origin/master

Všechny tři jsou přitom ekvivalentní, protože Git vždy rozšíří jejich podobu na refs/remotes/origin/master.

Pokud ale raději chcete, aby Git pokaždé stáhl pouze větev master a nestahoval žádné jiné větve na vzdáleném serveru, změňte řádek příkazu fetch na:

fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master

Toto je výchozí vzorec refspec pro příkaz git fetch pro tento vzdálený server. Chcete-li nějakou akci provést pouze jednou, můžete použít refspec také na příkazovém řádku. Chcete-li stáhnout větev master ze vzdáleného serveru do lokálního adresáře origin/mymaster, můžete zadat příkaz:

$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster

Použít lze také kombinaci několika vzorců refspec. Několik větví můžete přímo z příkazového řádku stáhnout například takto:

$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster \
  topic:refs/remotes/origin/topic
From git@github.com:schacon/simplegit
 ! [rejected]    master   -> origin/mymaster (non fast forward)
 * [new branch]   topic   -> origin/topic

V tomto případě bylo odeslání hlavní větve odmítnuto, protože reference nesměřovala „rychle vpřed“. Odmítnutí serveru můžete potlačit zadáním znaku + před vzorec refspec.

V konfiguračním souboru můžete také použít více vzorců refspec pro vyzvedávání dat. Chcete-li pokaždé vyzvednout hlavní větev a větev „experiment“, vložte do něj tyto dva řádky:

[remote "origin"]
    url = git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
    fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
    fetch = +refs/heads/experiment:refs/remotes/origin/experiment

Ve vzorci nelze použít částečné nahrazení, např. toto zadání by bylo neplatné:

fetch = +refs/heads/qa*:refs/remotes/origin/qa*

Místo nich však můžete využít možností jmenného prostoru. Jestliže pracujete v QA týmu, který odesílá několik větví, a vy chcete stáhnout hlavní větev a všechny větve QA týmu, avšak žádné jiné, můžete použít například takovouto část konfigurace:

[remote "origin"]
    url = git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
    fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
    fetch = +refs/heads/qa/*:refs/remotes/origin/qa/*

Jestliže používáte komplexní pracovní proces, kdy QA tým odesílá větve, vývojáři odesílají větve a integrační týmy odesílají větve a spolupracují na nich, můžete takto jednoduše využít možností, jež vám jmenný prostor nabízí.

Odesílání vzorců refspec

Je sice hezké, že můžete tímto způsobem vyzvedávat reference na základě jmenného prostoru, jenže jak vůbec QA tým dostane své větve do jmenného prostoru qa/? Tady vám při odesílání větví pomůže vzorec refspec.

Chce-li QA tým odeslat větev master do adresáře qa/master na vzdáleném serveru, může použít příkaz:

$ git push origin master:refs/heads/qa/master

Chcete-li, aby toto Git provedl automaticky pokaždé, když spustíte příkaz git push origin, můžete do konfiguračního souboru vložit hodnotu push:

[remote "origin"]
    url = git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    push = refs/heads/master:refs/heads/qa/master

Touto hodnotou zajistíte, že bude příkaz git push origin odesílat lokální větev master do vzdálené větve qa/master.

Mazání referencí

Vzorce refspec můžete využít také k mazání referencí ze vzdáleného serveru. Spustit lze například příkaz následujícího znění:

$ git push origin :topic

Vynecháte-li z původního vzorce refspec ve tvaru <src>:<dst> část <src>, říkáte v podstatě, aby byla větev „topic“ na vzdáleném serveru nahrazena ničím, čímž ji smažete.