Git
Chapters ▾ 1st Edition

.1 Git na serveru - Protokoly

Protokoly

Git může k přenosu dat používat jeden ze čtyř hlavních síťových protokolů: Local, Secure Shell (SSH), Git nebo HTTP. V této části se podíváme na to, co jsou jednotlivé protokoly zač a za jakých okolností je (ne)vhodné je použít.

Neměli bychom zamlčet ani to, že s výjimkou protokolu HTTP všechny vyžadují, aby byl na serveru nainstalován a zprovozněn systém Git.

Lokální protokol

Nejzákladnější variantou je lokální protokol (Local protocol), v němž je vzdálený repozitář uložen v jiném adresáři na disku. Často se využívá v případech, kdy mají všichni z vašeho týmu přístup k vašim sdíleným souborům, např. přes připojení systému NFS, nebo – v méně pravděpodobném případě – se všichni přihlašují na jednom počítači. Tato druhá varianta není právě ideální, protože všechny instance repozitáře s kódem jsou v takovém případě umístěny v jednom počítači, čímž se zvyšuje riziko nevratné ztráty dat.

Máte-li připojený sdílený systém souborů, můžete klonovat, odesílat a stahovat z lokálního souborového repozitáře (local file-based repository). Chcete-li takový repozitář naklonovat nebo přidat jako vzdálený repozitář do existujícího projektu, použijte jako URL cestu k repozitáři. K naklonování lokálního repozitáře můžete použít příkaz například v tomto tvaru:

$ git clone /opt/git/project.git

Nebo můžete provést následující:

$ git clone file:///opt/git/project.git

Pokud na začátek URL explicitně zadáte výraz file://, pracuje Git trochu jinak. Pokud pouze zadáte cestu a zdroj i cíl se nacházejí ve stejném systému souborů, pokusí se Git použít hardlinky na potřebné objekty. Pokud se nenacházejí ve stejném systému souborů, dojde k okopírování potřebných objektů pomocí standardních prostředků systému pro kopírování. Pokud zadáte výraz file://, Git spustí procesy, jež běžně používá k přenosu dat prostřednictvím sítě. Síť je většinou výrazně méně výkonnou metodou přenosu dat. Hlavním důvodem, proč zadat předponu file:// je to, že tak získáte čistou kopii repozitáře bez nepotřebných referencí a objektů, například po importu z jiného verzovacího systému a podobně (úkony správy jsou popsány v kapitole 9). My budeme používat normální cestu, neboť tato metoda je téměř vždy rychlejší.

K přidání lokálního repozitáře do existujícího projektu Git můžete použít příkaz například v tomto tvaru:

$ git remote add local_proj /opt/git/project.git

Poté můžete odesílat data a stahovat je z tohoto vzdáleného serveru, jako byste tak činili prostřednictvím sítě.

Výhody

Výhoda souborových repozitářů spočívá v tom, že jsou jednoduché a používají existující oprávnění k souborům a síťový přístup. Pokud už máte sdílený systém souborů, k němuž má přístup celý váš tým, je nastavení repozitáře velice jednoduché. Kopii holého repozitáře umístíte někam, kam mají všichni sdílený přístup, a nastavíte oprávnění ke čtení/zápisu stejně jako u jakéhokoli jiného sdíleného adresáře. O exportu kopie holého repozitáře pro tento účel se více dočtete v následující části „Jak umístit Git na server“.

Jedná se také o výbornou možnost, jak rychle získat práci z pracovního repozitáře někoho jiného. Pokud vy a váš kolega pracujete na společném projektu a vy potřebujete provést checkout kolegových dat, bývá například příkaz git pull /home/john/project jednodušší než odesílat data na vzdálený server a odsud je opět stahovat.

Nevýhody

Nevýhodou této metody je, že nastavit a získat sdílený přístup z více umístění je většinou těžší než obyčejný síťový přístup. Budete-li chtít pracovat doma a odeslat data z notebooku, budete muset připojit vzdálený disk, což může být ve srovnání s přístupem prostřednictvím sítě složité a pomalé.

Zapomenout bychom neměli ani na to, že používáte-li sdílené připojení určitého druhu, nemusí být tato možnost vždy nutně nejrychlejší. Lokální repozitář je rychlý pouze v případě, že máte rychlý přístup k datům. Repozitář na NFS je často pomalejší než stejný repozitář nad SSH na tomtéž serveru, který ve všech systémech umožňuje spustit Git z lokálních disků.

Protokol SSH

Patrně nejčastějším přenosovým protokolem pro systém Git je SSH. Je to z toho důvodu, že SSH přístup k serverům je na většině míst už nastaven, a pokud ne, není ho těžké nastavit. SSH je navíc jediným síťovým protokolem, z nějž lze snadno číst a do nějž lze snadno zapisovat. Oba zbývající síťové protokoly (HTTP i Git) jsou většinou určeny pouze ke čtení, a proto i když je dáváte k dispozici ostatním, pro sebe budete potřebovat SSH protokol pro příkazy zápisu. SSH je také síťovým protokolem s autentizací, a protože je hojně rozšířen, je jeho nastavení a používání většinou snadné.

Chcete-li naklonovat repozitář Git pomocí protokolu SSH, zadejte ssh:// URL, například:

$ git clone ssh://user@server/project.git

Nebo můžete pro SSH protokol použít kratší zápis jako u scp:

$ git clone user@server:project.git

Stejně tak nemusíte zadávat ani uživatele, Git automaticky použije uživatele, jehož účtem jste právě přihlášeni.

Výhody

Používání protokolu SSH přináší mnoho výhod. Především byste ho měli používat vždy, když chcete v síti používat autentizovaný zápis do repozitáře. Zadruhé: protokol SSH se snadno nastavuje – SSH démoni jsou zcela běžní, správci sítě si s nimi většinou vědí rady a mnoho distribucí OS je má ve výchozí instalaci nebo poskytuje nástroje pro jejich správu. Z dalších výhod bychom měli zmínit také to, že přístup přes protokol SSH je bezpečný, veškerý přenos dat je šifrovaný a autentizovaný. A stejně jako protokoly Git a Local je i protokol SSH výkonný, protože data jsou před přenosem upravena do co nejkompaktnější podoby.

Nevýhody

Nevýhodou protokolu SSH je, že neumožňuje anonymní přístup do repozitáře. Chce-li někdo získat přístup do vašeho repozitáře, byť třeba jen ke čtení, musí mít přístup k vašemu počítači přes SSH. Proto se protokol SSH nehodí pro projekty s otevřeným zdrojovým kódem. Pokud repozitář používáte jen v rámci firemní sítě, bude pro vás protokol SSH zřejmě naprosto ideální. Pokud chcete povolit anonymní přístup pro čtení k vašim projektům, budete muset nastavit protokol SSH k odesílání svých dat, ale musíte přidat i jiný protokol, který budou ostatní používat pro stahování.

Protokol Git

Dalším protokolem v pořadí je protokol Git. Je to speciální démon, který je distribuován spolu se systémem Git. Naslouchá na vyhrazeném portu (9418) a poskytuje podobnou službu jako protokol SSH, avšak bez jakékoliv autentizace. Chcete-li, aby byl repozitář zpřístupněn protokolem Git, musíte vytvořit soubor git-daemon-export-ok. Bez tohoto souboru nebude repozitář démonem zpřístupněn. Žádné jiné zabezpečení ale k dispozici není. Repozitář Git je buď dostupný pro všechny a všichni z něj mohou klonovat, nebo dostupný není. To znamená, že se přes tento protokol nedají odesílat žádné revize. Možnost odesílání lze zapnout, ale vzhledem k tomu, že protokol neumožňuje autentizaci, aktivované odesílání znamená, že kdokoli na internetu, kdo najde URL vašeho projektu, do něj bude moci odesílat data. Je jasné, že to většinou nechcete.

Výhody

Protokol Git je ze všech dostupných protokolů nejrychlejší. Potřebujete-li, aby protokol obsluhoval frekventovaný provoz u veřejného projektu nebo velmi velký projekt, u nějž není třeba ověřování identity uživatele ohledně oprávnění pro čtení, bude k obsluze nejvhodnější pravděpodobně právě démon Git. Používá stejný mechanismus přenosu dat jako protokol SSH, na rozdíl od něj ale není zpomalován šifrováním a ověřováním identity (autentizací).

Nevýhody

Nevýhodou protokolu Git je, že neprovádí autentizaci. Většinou není žádoucí, aby protokol Git tvořil jediný přístup k vašemu projektu. Protokol Git většinou využijete v kombinaci s přístupem přes SSH. Protokol SSH bude nastaven pro několik málo vývojářů s oprávněním k zápisu (odesílání dat) a všichni ostatní budou používat git:// pro přístup pouze ke čtení. Pravděpodobně se také jedná o protokol s nejobtížnějším nastavením. Vyžaduje spuštění vlastního démona – na jeho nastavení se podíváme v části „Gitosis“ této kapitoly – a dále konfiguraci xinetd nebo podobnou, což není zrovna procházka růžovou zahradou. Vyžaduje rovněž povolení přístupu k portu 9418 skrz firewall. Tento port nepatří mezi standardní porty, které by firemní firewally vždy povolovaly. Velkými podnikovými firewally je tento málo rozšířený port většinou blokován.

Protokol HTTP/S

Na konec jsme si nechali protokol HTTP. Co je na protokolu HTTP nebo HTTPS sympatické, je jejich jednoduché nastavení. Jediné, co většinou stačí udělat, je umístit holý repozitář Git do kořenového adresáře HTTP a nastavit příslušný zásuvný modul post-update (zásuvné moduly Git viz kapitola 7). Tím je nastavení hotové. V tuto chvíli může každý, kdo má přístup na webový server, kam jste repozitář uložili, tento repozitář naklonovat. Chcete-li u svého repozitáře nastavit oprávnění pro čtení pomocí protokolu HTTP, proveďte následující:

$ cd /var/www/htdocs/
$ git clone --bare /path/to/git_project gitproject.git
$ cd gitproject.git
$ mv hooks/post-update.sample hooks/post-update
$ chmod a+x hooks/post-update

A to je vše. Zásuvný modul post-update, který je standardně součástí systému Git, spustí příslušný příkaz (git update-server-info), který zajistí správné vyzvedávání a klonování dat přes protokol HTTP. Tento příkaz se spustí, když do tohoto repozitáře odesíláte data přes protokol SSH. Poté mohou ostatní klonovat třeba takto:

$ git clone http://example.com/gitproject.git

V tomto konkrétním případě používáme cestu /var/www/htdocs, která je obvyklá u nastavení Apache, ale použít lze v podstatě jakýkoli statický webový server – stačí uložit holý repozitář do dané cesty. Data repozitáře Git jsou obsluhována jako obyčejné statické soubory (podrobnosti o přesném způsobu obsluhy naleznete v kapitole 9).

Odesílat data do repozitáře Git je možné také přes protokol HTTP, avšak tento způsob není příliš rozšířený a vyžaduje nastavení komplexních požadavků protokolu WebDAV. Protože se tato možnost využívá zřídka, nebudeme se jí v této knize věnovat. Pokud vás zajímá používání protokolů HTTP k odesílání dat, více se o přípravě repozitáře k tomuto účelu dočtete na adrese: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/howto/setup-git-server-over-http.txt (anglicky). Příjemným faktem na odesílání dat přes protokol HTTP je, že můžete použít jakýkoli server WebDAV i bez speciálních funkcí systému Git. Tuto možnost tak můžete využít, pokud váš poskytovatel webhostingu podporuje WebDAV pro zápis aktualizací na vaše webové stránky.

Výhody

Pro používání protokolu HTTP mluví zejména jeho snadné nastavení. Vystačíte s několika málo příkazy, ale získáte jednoduchý způsob, jak nastavit oprávnění pro čtení repozitáře Git pro okolní svět. Celý postup nezabere víc než pár minut. Protokol HTTP navíc jen minimálně omezuje zdroje serveru. Vzhledem k tomu, že k obsluze všech dat používá většinou statický HTTP server, obslouží běžný server Apache průměrně několik tisíc souborů za sekundu. Ani malý server proto není snadné přetížit.

Své repozitáře můžete zpřístupnit ke čtení prostřednictvím protokolu HTTPS, což znamená, že se přenášený obsah šifruje. Nebo můžete zajít ještě dál a vyžadovat, aby klienti používali konkrétní podepsané SSL certifikáty. Je pravda, že v takovém případě by už bylo jednodušší použít veřejné SSH klíče, ale ve vašem konkrétním případě může být použití podepsaných SSL certifikátů nebo jiné ověření identity na základě protokolu HTTP lepší metodou, jak zajistit přístup přes HTTPS pouze ke čtení.

Z dalších výhod protokolu HTTP bychom mohli jmenovat i jeho značné rozšíření, díky čemuž jsou firemní firewally často nastaveny tak, že umožňují provoz přes standardní port protokolu HTTP.

Nevýhody

Nevýhodou obsluhy repozitáře přes protokol HTTP je poměrně nízká výkonnost pro klienta. Klonovat nebo vyzvedávat data z repozitáře trvá v případě protokolu HTTP obecně mnohem déle a vyžádá si většinou podstatně větší režii síťových operací a objem přenášených dat, než je tomu u ostatních síťových protokolů. Protože protokol není natolik inteligentní, aby přenášel pouze data, která potřebujete – v těchto transakcích se na straně serveru nesetkáte s dynamickou činností – je protokol HTTP často nazýván dumb protocol (hloupý protokol). Více informací o rozdílech ve výkonnosti mezi protokolem HTTP a ostatními protokoly najdete v kapitole 9.