Git
Chapters ▾ 1st Edition

.8 Git na serveru - Gitolite

Gitolite

Tato podkapitola slouží k rychlému seznámení s Gitolite a uvádí základní pokyny pro instalaci a nastavení. Nemůže ale nahradit ohromný objem dokumentace, která se s Gitolite dodává. Tato podkapitola se může občas změnit, takže se možná chcete podívat na její poslední verzi.

Gitolite je autorizační vrstva nad gitem, která při autentizaci spoléhá na sshd nebo httpd. (Připomeňme si: autentizace spočívá v rozpoznání uživatele, autorizací rozumíme rozhodování, zda má povolení k provádění toho, co se provést pokouší.)

Gitolite umožňuje nastavit přístupová práva nejen na repozitáře (podobně jako Gitosis), ale také na větve a značky v každém repozitáři. To znamená, že lze nastavit, aby určití lidé mohli odesílat jen do určité větve (nebo určité značky; obecně „refs“), ale do jiné ne.

Instalace

Instalace Gitolite je velmi jednoduchá a to i když si nepřečtete obsáhlou dokumentaci, která je k dispozici. Budete potřebovat účet na nějakém unixovém serveru. Pokud už jsou nainstalovány nástroje Git, Perl a SSH server kompatibilní s OpenSSH, nebudete potřebovat ani přístup root. V příkladech uvedených níže budeme používat účet git na serveru gitserver.

Nástroj Gitolite je ve smyslu „serverového“ softwaru poněkud neobvyklý. Přístup se realizuje přes SSH, takže každá serverová userid je potenciálně „hostitelem gitolite“ (gitolite host). Teď si popíšeme nejjednodušší způsob instalace. V dokumentaci naleznete další metody.

Začněte tím, že na serveru vytvoříte uživatele nazvaného git a přihlásíte se na něj. Z vaší pracovní stanice nakopírujte svůj veřejný SSH klíč (pokud jste spustili ssh-keygen s implicitními hodnotami, jde o soubor ~/.ssh/id_rsa.pub) a přejmenujte jej na <vasejmeno>.pub (v příkladech budeme používat scott.pub). Potom proveďte následující příkazy:

$ git clone git://github.com/sitaramc/gitolite
$ gitolite/install -ln
  # assumes $HOME/bin exists and is in your $PATH
$ gitolite setup -pk $HOME/scott.pub

Poslední příkaz vytvoří na serveru nový gitovský repozitář nazvaný gitolite-admin.

Nakonec přejděte zpět na pracovní stanici a spusťte git clone git@gitserver:gitolite-admin. To je všechno! Nyní máte Gitolite nainstalovaný na serveru a v domácím adresáři vaší pracovní stanice máte také úplně nový repozitář gitolite-admin. Své nastavení Gitolite spravujete pomocí provádění změn v tomto repozitáři jejich odesíláním (push).

Přizpůsobení instalace

Základní rychlá metoda instalace bude většině lidí vyhovovoat. V případě potřeby existují další možnosti přizpůsobení. Něco můžete změnit jednoduše editací rc souboru. Pokud to ale nestačí, naleznete víc v dokumentaci věnované přizpůsobení Gitolite.

Konfigurační soubor a pravidla přístupu

Jakmile je instalace dokončena, přepněte se do repozitáře gitolite-admin, který jste naklonovali na váš počítač, a podívejte se co tam je:

$ cd ~/gitolite-admin/
$ ls
conf/ keydir/
$ find conf keydir -type f
conf/gitolite.conf
keydir/scott.pub
$ cat conf/gitolite.conf

repo gitolite-admin
  RW+         = scott

repo testing
  RW+         = @all

Všimněte si, že „scott“ (jméno veřejného klíče v dříve použitém příkazu gitolite setup) má práva pro čtení i zápis k repozitáři gitolite-admin a také stejnojmenný veřejný klíč.

Přidávání dalších uživatelů je snadné. Pokud chceme přidat uživatele „alice“, získáme její veřejný klíč, pojmenujeme jej alice.pub a umístíme jej do adresáře keydir. Je součástí klonu repozitáře gitolite-admin, který jsme právě vytvořili na pracovní stanici. Přidáme, potvrdíme a odešleme změny (add, commit, push). Tím jsme dosáhli přidání uživatele.

Syntaxe konfiguračního souboru pro Gitolite je dobře dokumentovaná, takže zde zdůrazníme jen pár věcí.

Pro usnadnění můžete uživatele i repozitáře sdružovat do skupin. Jména skupin se chovají jako makra; když je definujete, je úplně jedno jestli jde o projekty nebo uživatele; rozdíl se pozná až v momentu, kdy „makro“ použijete.

@oss_repos   = linux perl rakudo git gitolite
@secret_repos  = fenestra pear

@admins     = scott
@interns    = ashok
@engineers   = sitaram dilbert wally alice
@staff     = @admins @engineers @interns

Můžete nastavovat přístupová práva na úrovni referencí. Skupina interns může v následujícím případě odesílat pouze větev „int“. Skupina engineers mohou odesílat větve, jejichž názvy začínají na „eng-“ a značky, které začínají na „rc“ a pak následuje číslo. A skupina admins může dělat cokoliv (včetně vracení změn) v kterékoliv referenci.

repo @oss_repos
  RW int$        = @interns
  RW eng-        = @engineers
  RW refs/tags/rc[0-9]  = @engineers
  RW+           = @admins

Výraz za RW nebo RW+ je regulární výraz (regex), se kterým se porovnává jméno odesílané reference (ref). Nazvěme jej tedy „refex“! Refex může mít samozřejmě mnohem více použití než je tady ukázáno, takže si dejte pozor ať to nepřeženete, zvláště pokud nejste kovaní v perlovských regulárních výrazech.

Gitolite přidává prefix refs/heads/ jako usnadnění syntaxe, pokud refex nezačíná na refs/, jak jste mohli odhadnout z příkladu.

Důležitou vlastností syntaxe konfiguračního souboru je to, že všechna pravidla pro repozitáře nemusí být na jednom místě. Můžete nechat obecná nastavení, jako třeba pravidla pro všechny oss_repos z příkladu, a potom později přidávat pravidla pro více specifické případy. Např.:

repo gitolite
  RW+           = sitaram

Toto pravidlo se pak přidá do skupiny pravidel repozitáře gitolite.

Teď by vás mohlo zajímat, jak jsou vlastně pravidla pro přístup aplikována, pojďme se na to tedy krátce podívat.

V Gitolite jsou dvě úrovně kontroly přístupů. První je úroveň repozitářů; jestliže máte práva na čtení (nebo zápis) k jakékoliv referenci v repozitáři, máte tím práva na čtení (nebo zápis) k tomuto repozitáři. Tohle je jediná možnost jakou měl nástroj Gitosis.

Druhá úroveň se dá použít jen pro práva pro „zápis“ a vázána na větve nebo značky v repozitáři. Uživatelské jméno uživatele snažícího se o přístup (W nebo +) a jméno reference, kterou uživatel chce aktualizovat, jsou dané. Pravidla pro přístup jsou procházena postupně v pořadí, tak jak jsou uvedena v konfiguračním souboru a hledají se záznamy odpovídající této kombinaci uživatelského jména a reference (nezapomeňte ale, že refname se porovnává jako regulární výraz nikoliv jako pouhý řetězec). Jestliže je nalezen odpovídající záznam, odesílání je povoleno. Pokud není nalezeno nic, je přístup zamítnut.

Rozšířené řízení přístupu pravidly typu „odmítnutí“

Prozatím jsme si ukázali jen oprávnění nastavená na jednu z hodnot R, RW nebo RW+. Ale Gitolite dovoluje nastavení dalšího oprávnění: - s významem „odmítnutí“. To vám dává mnohem více možností, ale za cenu zvýšení složitosti. Popadnutí sítem pravidel už totiž není jedinou možností vedoucí k zamítnutí přístupu. Záleží na pořadí pravidel!

Řekněme, že ve výše uvedené situaci budeme chtít, aby skupina engineers mohla vracet změny v jakékoliv větvi s výjimkou větví master a integ. Udělá se to následovně:

  RW master integ  = @engineers
  -  master integ  = @engineers
  RW+         = @engineers

Pravidla se budou opět procházet shora dolů až do momentu, kdy narazíte na shodu s vaším režimem přístupu nebo na pravidlo typu odmítnutí (deny). Odeslání do větve master nebo integ, která nevracejí zpět změny (non-rewind push), jsou povolena prvním pravidlem. Odeslání, která vracejí změny (rewind push) do těchto větví, neodpovídají prvnímu pravidlu. Porovnají se tedy s druhým pravidlem a na jeho základě budou zamítnuty. Jakékoliv odeslání (bez ohledu na to zda se jedná o vracení změn nebo ne) do jiných referencí než master nebo integ nebudou odpovídat ani prvnímu ani druhému pravidlu, a proto bude díky třetímu pravidlu povoleno.

Omezení odesílání změn vázané na soubory

K omezení odesílání do určitých větví a určitými uživateli můžete přidat také omezení určující, které soubory mohou uživatelé měnit. Například soubor Makefile (a možná některé programy) by asi neměl kdokoliv měnit, protože je na něm závislá řada dalších věcí. Pokud se neupraví správným způsobem, něco by se pokazilo. Nástroji Gitolite můžeme říct:

repo foo
  RW           =  @junior_devs @senior_devs

  -  VREF/NAME/Makefile =  @junior_devs

Uživatelé, kteří přecházejí ze starší verze Gitolite by si měli dát pozor na to, že v souvislosti s uvedeným rysem došlo k výrazné změně chování. Věnujte prosím pozornost detailům, které jsou uvedeny v příručce pro přechod k nové verzi.

Osobní větve

Konečně Gitolite má také funkci, která se nazývá „osobní větve“ (nebo raději „jmenný prostor osobních větví“) a může být velmi užitečná v korporátním prostředí.

Hodně výměny kódu probíhá v otevřeném gitovém světě metodou „prosím stáhněte si“. V korporátním prostředí ovšem nebývá jakýkoliv přístup bez prokázání totožnosti vítán a pracovní stanice vývojáře nemůže provádět autentizaci, takže můžete na centrální server odesílat, ale musíte požádat někoho jiného, když odtud chcete stahovat.

To by za normálních okolností způsobilo stejný zmatek ve jménech větví jako v centralizovaných systémech správy verzí a navíc nastavování přístupových práv by administrátorovi přidalo práci.

Gitolite vám umožní nadefinovat pro každého vývojáře jmenné prostory s prefixy „personal“ nebo „scratch“ (např. refs/personal/<devname>/*). Podrobnosti hledejte v dokumentaci.

„Wildcard“ repozitáře

Gitolite vám umožní určit repozitáře zástupnými znaky (wildcards; ve skutečnosti jde o perlovské regulární výrazy) -- jako například u náhodně vybraného příkladu assignments/s[0-9][0-9]/a[0-9][0-9]. Umožní nám též přidělit nový režim oprávnění (C), který uživatelům povoluje vytvářet repozitáře popsané zástupnými znaky, automaticky přidělí vlastnictví konkrétnímu uživateli, který jej vytvořil, umožní mu přidělit oprávnění R a RW dalším spolupracovníkům atd. Podrobnosti opět hledejte v dokumentaci.

Další vlastnosti

Vysvětlení Gitolite završíme přehledem několika vlastností, které jsou detailně popsány v dokumentaci.

Logování: Gitolite loguje všechny úspěšné přístupy. Jestliže máte volná pravidla pro přidělování oprávnění vracet změny (práva RW+) a stane se, že někdo takto „zkazí“ větev master, je tu ještě log soubor, který vám zachrání život, protože v něm můžete postižené SHA najít.

Přehledy uživatelských oprávnění: Další příjemnou vlastností je to, co se stane, pokud se pouze pokusíte připojit pomocí SSH na server. Gitolite vám ukáže, ke kterým repozitářům máte přístup a s jakými oprávněními. Příklad:

  hello scott, this is git@git running gitolite3 v3.01-18-g9609868 on git 1.7.4.4

     R   anu-wsd
     R   entrans
     R W git-notes
     R W gitolite
     R W gitolite-admin
     R   indic_web_input
     R   shreelipi_converter

Delegace: Pro opravdu velké instalace můžete delegovat zodpovědnost za skupiny a repozitáře dalším lidem a nechat je spravovat jednotlivé části nezávisle. To snižuje vytížení hlavního administrátora, který tím přestává být úzkým místem správy.

Zrcadlení: Gitolite vám pomůže se správou více zrcadel a při výpadku hlavního serveru můžete snadno přepnout na jiný.