Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 4

Git na serveru

V této chvíli byste už měli zvládat většinu každodenních úkonů, pro něž se vyplatí Git používat. Abyste však mohli v systému Git spolupracovat s ostatními, budete potřebovat vzdálený repozitář Git. Technicky vzato sice můžete odesílat a stahovat změny z repozitářů jednotlivých spolupracovníků, tento postup ale nedoporučujeme, protože se může při troše neopatrnosti velmi snadno stát, že zapomenete, kdo na čem pracuje. Navíc chcete, aby měli vaši spolupracovníci do repozitáře přístup, i když je váš počítač vypnutý nebo odpojený – na společný repozitář bývá často lepší spolehnutí. Jako nejlepší metodu spolupráce s ostatními proto můžeme doporučit nastavení „neutrálního“ repozitáře, do nějž budete mít všichni přístup, budete do něj moci odesílat data a budete z něj moci stahovat. Tomuto repozitáři budeme říkat „gitový server“. Jak ale zjistíte, nebývá hostování gitového repozitáře nijak zvlášť náročné na zdroje, a tak nejspíš nebudete potřebovat celý server.

Zprovoznění gitového serveru je jednoduché. Nejprve určíte, jakými protokoly má váš server komunikovat. První část této kapitoly se bude věnovat možným protokolům, jejich přednostem a nevýhodám. V dalších částech popíšeme některá typická nastavení pro použití těchto protokolů, a jak s nimi uvést server do provozu. Nakonec se podíváme na několik možností hostování pro případ, že nebudete mít chuť podstupovat martyrium s nastavováním a správou vlastního serveru a nevadí vám umístit svůj kód na cizí server.

Pokud víte, že nebudete chtít spravovat vlastní server, můžete přeskočit rovnou na poslední část této kapitoly a podívat se na možnosti nastavení hostovaného účtu. Pak přejděte na následující kapitolu, v níž se dočtete o detailech a záludnostech při práci v prostředí s distribuovanou správou zdrojového kódu.

Vzdálený repozitář je obvykle holý repozitář (bare repository), tj. gitový repozitář bez pracovního adresáře. Protože se repozitář používá pouze jako místo pro spolupráci, není žádný důvod, aby byl na disku načten konkrétní snímek. Jsou tu pouze uložena data systému Git. Jednoduše bychom mohli také říct, že holý repozitář je obsah adresáře .git vašeho projektu a nic víc.