Git
Chapters ▾ 1st Edition

.3 Git a ostatní systémy - Shrnutí

Shrnutí

Po přečtení této kapitoly byste měli hravě zvládat používání systému Git v kombinaci se systémem Subversion a import téměř jakéhokoli existujícího repozitáře do repozitáře Git, aniž by došlo ke ztrátě dat. V následující kapitole se podíváme na elementární principy systému Git, abyste dokázali efektivně využívat každý jeho byte.