Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 8

Git a ostatní systémy

Svět není dokonalý. Většinou není možné okamžitě přepnout každý projekt, s nímž přijdete do styku, na systém Git. Někdy jste nuceni pracovat na projektu v jiném systému VCS, jímž často bývá Subversion. První část této kapitoly proto věnujeme nástroji git svn, obousměrné bráně k systému Subversion.

V určitém okamžiku možná budete chtít přepnout svůj existující projekt do systému Git. V druhé části této kapitoly se proto naučíte, jak přesunout svůj projekt do systému Git: nejprve ze systému Subversion, poté z Perforce a nakonec pomocí vlastního skriptu i v případech nestandardního importu.