Git

Book

1st Edition (2009)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

 1. . Úvod

  1. .1 Správa verzí
  2. .2 Stručná historie systému Git
  3. .3 Základy systému Git
  4. .4 Instalace systému Git
  5. .5 První nastavení systému Git
  6. .6 Získání nápovědy
  7. .7 Shrnutí
 2. . Základy práce se systémem Git

  1. .1 Získání repozitáře Git
  2. .2 Nahrávání změn do repozitáře
  3. .3 Zobrazení historie revizí
  4. .4 Rušení změn
  5. .5 Práce se vzdálenými repozitáři
  6. .6 Značky
  7. .7 Tipy a triky
  8. .8 Shrnutí
 3. . Větve v systému Git

  1. .1 Co je to větev
  2. .2 Základy větvení a slučování
  3. .3 Správa větví
  4. .4 Možnosti při práci s větvemi
  5. .5 Vzdálené větve
  6. .6 Přeskládání
  7. .7 Shrnutí
 4. . Git na serveru

  1. .1 Protokoly
  2. .2 Jak umístit Git na server
  3. .3 Vygenerování veřejného SSH klíče
  4. .4 Nastavení serveru
  5. .5 Veřejný přístup
  6. .6 GitWeb
  7. .7 Gitosis
  8. .8 Gitolite
  9. .9 Démon Git
  10. .10 Hostování projektů Git
  11. .11 Shrnutí
 5. . Distribuovaný charakter systému Git

  1. .1 Distribuované pracovní postupy
  2. .2 Přispívání do projektu
  3. .3 Správa projektu
  4. .4 Shrnutí
 6. . Nástroje systému Git

  1. .1 Výběr revize
  2. .2 Interaktivní příprava k zapsání
  3. .3 Odložení
  4. .4 Přepis historie
  5. .5 Ladění v systému Git
  6. .6 Submoduly
  7. .7 Začlenění podstromu
  8. .8 Shrnutí
 7. . Individuální přizpůsobení systému Git

  1. .1 Konfigurace systému Git
  2. .2 Atributy Git
  3. .3 Zásuvné moduly Git
  4. .4 Příklad vynucení chování systémem Git
  5. .5 Shrnutí
 8. . Git a ostatní systémy

  1. .1 Git a Subversion
  2. .2 Přechod na systém Git
  3. .3 Shrnutí
 9. . Git pod pokličkou

  1. .1 Nízkoúrovňové a vysokoúrovňové příkazy
  2. .2 Objekty Git
  3. .3 Reference Git
  4. .4 Balíčkové soubory
  5. .5 Refspec
  6. .6 Přenosové protokoly
  7. .7 Správa a obnova dat
  8. .8 Shrnutí
  9. .9 Poznámky k překladu