Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.10 Appendix A: Git в други среди - Обобщение

Обобщение

Научихте как да използвате силата на Git от инструментите, които ползвате в ежедневната си работа и как да получите достъп до Git хранилище от собствените си програми.