Git --everything-is-local
Chapters ▾

2.8 Základy práce se systémem Git - Shrnutí

Shrnutí

V tomto okamžiku už tedy umíte v systému Git provádět všechny základní lokální operace: vytvářet a klonovat repozitáře, provádět změny, připravit je k zapsání i zapisovat nebo třeba zobrazit historii všech změn, které prošly repozitářem. V další kapitole se podíváme na exkluzivní funkci systému Git – na model větvení.