Git --local-branching-on-the-cheap
Chapters ▾

3.7 Větve v systému Git - Shrnutí

Shrnutí

V této kapitole jsme se věnovali základům větvení a slučování. Neměli byste teď mít problém s vytvářením větví, přepínáním na nové i existující větve ani se slučováním lokálních větví. Měli byste také umět odeslat své větve ke sdílení na server, spolupracovat s ostatními na sdílených větvích a před odesláním větve přeskládat.