Git --local-branching-on-the-cheap
Chapters ▾

7.5 Individuální přizpůsobení systému Git - Shrnutí

Shrnutí

V sedmé kapitole jste se naučili základní způsoby, jak přizpůsobit klienta a server systému Git tak, aby nejlépe odpovídali potřebám vašeho pracovního postupu a vašich projektů. Poznali jste všechny druhy konfiguračního nastavení, atributy nastavované pomocí souborů a dokonce i zásuvné moduly. V neposlední řadě jste sestavili exemplární server, který si sám dokáže vynutit vámi předepsané standardy. Nyní byste měli systém Git bez potíží nastavit téměř na jakýkoli pracovní postup, který si vysníte.